Tag Archives: Android

Om Google Nu

(In Swedish)

En post med en liten översikt över Google Nu samt hur det för tillfället skiljer sig beroende på om man har Engelska eller Svenska som språk på sin telefon.

(Detta är exempel som visas på en HTC One X med Android version 4.1.1.)

Exempelkort som berättar hur långt man gått eller cyklat under månaden. (Vilket är helt felaktigt då jag inte cyklat en meter. Antingen går jag fort eller så åker jag bil och tunnelbana långsamt… Längden verkar inte heller riktigt riktig). Under översiktskortet syns väderkortet.

googlenuexempel

Ytterligare ett exempel på Google Nu, med realtidsövervakning av tunnelbaneavgångar från hemmastationen till jobbet

googlenu32minutertilljobbet

Google Nu är en funktion inbyggd i Goolges sökfunktion i Android (dock endast för Android version 4.1 eller senare) och kan startas med ett snabbkommando eller genom att starta appen “Google”. Snabbkommandon beror på telefonmodell och konfiguration, på en HTC One X så startar man genom att hålla nere hem/hus-knappen, på andra sveper man upp från botten av skärmen.

startagooglenu

Google nu håller reda på en mängd olika saker för anvndaren, till exempel hur lång tid det tar att ta sig hem, till jobbet eller till nästa möte. den håller då reda på vart man är, om man gillar att åka bil eller kommunalt samt vart nästa möte är. Google Nu känner till tunnelbanetiderna i Stockholm och fungerar bra till exempel på morgonen när man skall åka till kontoret.

Google nu visar information i form av kort. olika exempelkort kan man se genom att starta Google Nu och klicka på exempelkortsknappen. När man ställer en fråga till Google Nu får man olika kort som svar om Google Nu kan hitta ett kort som passar. Beroende på om man har Svenska eller Engelska som systemspråk hittar Google Nu olika typer av kort. för tillfället får man fler svar i form av kort på engelska. På frågan om hur gammal jorden är får man följande svar med engelskt systemspråk:

googlenuengelska

Med svenskt systemspråk:

googlenusvenska

Mer om hur man aktiverar Google Nu om man har Google Apps hittas här

A comparison of OneNote and Evernote for Android

This post compares the Android versions of OneNote and Evernote.

They are compared on a Swedish version of the HTC One X running Android 4.1.1

Version of Evernote app: 4.4.1

Version of OneNote app: 14.0.5602.300

Introduction to the apps

Both apps are available from Google Play for free. The Evernote one is available for both free and premium accounts and the standard differences between the account types are applicable for mobile apps (There are some differences such as pin code security and offline notebooks). The OneNote app is also free but requires an in app upgrade once you hit 500 notes.

Overview of user interface

Create a note overview:

Evernote

0-evernotecreatenote

Create a note in Evernote.

OneNote

0-onenotecreatenote

Create a note in OneNote

Creation process

The creation process is a bit different between the two platforms.

Evernote creates empty notes that you can enter text into. images etc. are attachments to the note and doesn’t show up inline in the note. In the note you can change text to bold, italics and underlined. you can add ordered and unordered lists and checkboxes. You can move the note to another notebook and you can add tags from the tags taxonomy with ease.

OneNote creates empty notes that you in the chosen notebook. it is not possible to move the note to another notebook in the app. it is not possible to add the various tags that are available in the desktop version. Images are added to the note inline so that it is easy to relate text to a specific image.

Android features

Evernote is a more evolved Android app. it has both several widgets and support for shortcuts and shares. OneNote only has the app and everything you can do is done within the app – interaction with the features of the Android operating system is an area of opportunities for improvement.

Share feature

In Android a key feature is the possibility to send information from one app to another, just chose share from something and send it on to another app. For storing information this is a very important feature to support. Evernote has the possibility to share to a new note and OneNote doesn’t support the share feature at all.

sharefeaturescreenshot

Above: Able to share a tweet into an Evernote note…

Shortcuts

From a start page/panel on Android it is possible to add both widgets, applications and shortcuts. Evernote has very good support for shortcuts to notes and saved searches etc. From the Android add shortcut interface you can create a shortcut to an existing note but you can also create shortcuts from almost everywhere in the app. so if you have a specific view or a search that you want to have direct access to from a start panel you can create it and save it directly from the app.

evernotesearchandshortcuts

Above: Evernote search and a folder of lists as shortcuts to search results on a panel in Android.

 

evernotefolderofshortcuts

Above: Evernote folder with shortcuts to search results.

With the flexibility of shortcuts it is easier to work with a GTD approach of one note for each task/to do item. It is also easy to mix results so that you can have a specific shortcut to the list of groceries to be bought and a list of all items in the Actions Pending list for Now and At the office etc. You can even search out all notes in the Actions Pending book that have unchecked checkboxes so that you can be sure nothing gets away unchecked.

Widgets

The Evernote Widgets are available here at Google Play if you don’t have access to them.

Another key area of Android is widgets, application features that display directly on a start page/panel. Evernote has several different to choose between and use, including handy shortcuts to create new notes from audio capture and photos. OneNote has no support for widgets. Once you place a widget on a panel you have more customization options to suit your needs.

evernotewidgets

Above: Evernote Widgets in Android.

Cloud Storage

Both apps gives you the opportunity to store the information you write in the cloud. OneNote stores the information in a file on your SkyDrive. Evernote stores the information in an account database associated with your account. With the file approach of OneNote it is easy to delete, move, send the file etc. With the database and service approach of Evernote it is easy for external parties to create apps that you can use. No matter what app you use they both provide you with access to all the information stored in the cloud.

Storage space available is the same as for the Evernote accounts and OneNote. The difference is that Evernote is limited to a maximum upload per month (free: 60MB, premium: 1GB) and OneNote uses the storage space that you have on SkyDrive (Free 7GB start (down from 25GB), 20/50/100GB available for purchase).

OneNote 2013 compatibility: It says in the app information that it is compatible with OneNote 2010 but I have tested it with a OneNote 2013 workbook without any issues.

Offline Access

Evernote app has an offline access mode for premium accounts so that you can choose what notebooks should be available offline in Android.

OneNote files are synchronized and if they are opened in the app they should be available offline as long as they have been synched. The actual OneNote files are available through the SkyDrive app.

Compared to the Desktop Applications

OneNote is a very feature rich desktop application. Evernote is feature rich but a bit different on the desktop. On Android the roles are reversed, Evernote is the more feature rich app. Even basic feature such as bold text seems to be impossible in the OneNote app, whereas Evernote app has all the features expected from an Android app…

Additional Apps

Both Microsoft and Evernote have related apps available:

Microsoft / OneNote

 • OneNote
  The main app
 • SkyDrive
  remote access to files in the cloud
 • on{X}
  programming behavior’s on Android. One of my favorite apps.
 • Lync
  for communications, unfortunately still in the 2010 generation
 • Xbox SmartGlass
  works together with your Xbox, not very feature rich at the moment

Evernote / Evernote

Hur aktiverar man Google Nu för Google Apps?

In Swedish.

Med en telefon med Android 4.1 eller senare kan man använda Google Nu, Google Now.

För att kunna använda denna funktion måste man aktivt aktivera funktionen för användare i Googles kontrollpanel för administratörer enligt nedan:

kontrollpanelen

Denna inställning finner man på fliken inställningar under Tjänsten Mobil…

(här finns även inställningen för skärmlåswidgetar som också är avstängd per default.)

På sin mobil kan man nu aktivera och använda Google Now.

Google Now/Nu hittar man under en ikon som på min telefon bara ser ut som Google:

googlenow

På en HTC One X startar man Google Now genom att hålla ned husknappen. På många andra enheter startar man det genom att svepa upp på skärmen.

Mer information om Google Nu

En Guide till Google Now från cnet, denna film innehåller en del tips om hur man aktiverar funktionerna mm.

How to: Enable week view

How to enable week view in the HTC One X standard calendar.

I have seen quite a few reviews and blog posts (Such as this review from Gizmodo) where the calendar function in the HTC One X gets poor feedback because of lack of a week view. This is peculiar since it is actually right there in the calendar. The week button is not enabled by default for some reason, but an easy tap and its ready to play:

 1. Tap Calendar to start the calendar app.

  1 redigera flikar
  Above: Calendar menu

 2. Tap settings and choose adjust tabs/redigera flikar:
  2 rearrange
  Above: The missing week view icon (Vecka)
 3. Reorder and disable/enable the calendar views as you like

  3 wee view available
  Above: Enabled week view

(Screen captures above are in Swedish…)

If you want an even better calendar experience, consider installing a more advanced calendar application/widget such as the Pure Grid Calendar Widget (Available on Play) that displays a much better week view with more information about each event.

[googleplusauthor]

How to: use web based automations

There are several automation web services available that will do your bidding automagically. Here is a list of a few that I have found works well.

Wappwolf

Wappwolf integrates well with Dropbox, box, Google Drive and Facebook and can process them for you in quite a few different ways. For Dropbox, you can convert files to PDF, downscale images, convert audio files, rename files, upload files etc.

Wappwolf is free for 3 active automations and max 100 files/100 MB per day and runs every 15 minutes. There is a premium option available for $5 for one week or $10 for a month of increased processing.

wappwolf automations

Above: Dropbox automations provided by Wappwolf

IFTTT

IFTTT automates quite a few services. It can archive your online presence into Evernote and it can create posts for you based on different events. It has a very easy interface to create custom recipes/automations so that you can create custom actions if none of the available ones fell quite right. Remember to test any recipe, I have found several ones relying on external services that didn’t work as expected.

IFTTT is free at the moment but like everything else will need to figure out a way to make money in the future, either by fees or ads or by being bought and incorporated into a larger offering…

ifttt channels

Above: Channels provided by IFTTT

on{X}

on{X} is something as odd as a Microsoft automation service for Android phones. And it requires Facebook logins instead of LiveID/Microsoft accounts. One might assume that the service will be released and incorporated into the upcoming Windows Phone 8 OS.

on{X} uses a growing API of triggers and services for your phone to sense different events and activate functions based on them. It could be as simple as checking the weather the first time you activate your phone in the morning and remind you to bring an umbrella if it is going to rain.

Or it could be more advanced, such as launching the Foursquare app if you’ve been at the same location for more than 20 minutes etc. It has a more advanced programming based User Experience so you can create quite advanced custom events if you feel the available automations/recipes are lacking.

on{X} is free at the moment, but you need to install the app on your phone. Never mind the poor reviews, it is a very misunderstood feature. You also need to log in to the web site with your Facebook account and create your automations there.

onx automations

Above: Sample Automations in on{X}

zapier

zapier has quite a few different integrations and has a more professional approach with different plans for different levels of their service, from free 5 hour checks to 200 integration checks every 5 minutes for $100/month. zapier also supports a broader range of services such as most of Google services including Google Drive and Microsoft services such as SkyDrive. For personal use it would be best suited for automations where none of the other services are available and where you can live with a 5 hour delay. If you need faster service you would need the basic package for $15/month

zapier services

Above: zapier integrations

General note

By using any of these services, you give them access to a lot of your information. If you aren’t comfortable with this you probably shouldn’t use them. But then you might not want to use any of the cloud services they connect with to begin with.

 

by: [googleplusauthor]

Autentisering via proxyservern misslyckades

(In Swedish)

Ett märkligt problem dök upp när jag anslöt mitt Telenor-simkort till min Samsung Galaxy Tab 10.1 med Android 3.1 (Honeycomb).

Datatrafik fungerade bra för allt utom webbläsaren. Följande felmeddelande visade sig när man försökte bläddra till valfri sida i valfri webbläsaren:

SC20111012-114241

 

Efter en del huvudbry inser jag att den automatiska inställningen för anslutningspunkten har blivit fel och ser ut som detta:

 

SC20111012-114229

Här är proxyadressen angiven med en inledande 0:a något som naturligtvis ser harmlöst ut men i själva verket anger talet som oktalt snarare än decimalt.

 

Genom att manuellt uppdatera adressen till den riktiga (utan nolla) fungerar webbläsandet som förväntat…

SC20111012-114219

Uppdatering, steg för steg guide:

 • Peta på program, välj inställningar (under tabben Alla)
 • Välj kategori Trådlöst och nätverk i kategorilistan. peta på valet Mobila nätverk.
 • I dialogen som dyker upp, peta på Åtkomstpunktsnamn
 • Peta på raden TelenorMobilsurf.
 • Nu är du i sidan redigera åtkomstpunkt som syns ovan.
 • Peta på raden Proxy för att ändra den. tryck på ok när du tagit bort nollan.
 • För att spara inställningen, tryck på ikonen med de tre små horisontella linjerna längst uppe till höger i bild. Välj spara i menyn som dyker upp.
 • Tryck på huset för att komma tillbaka till startsidan.

Nu skall din platta fungera att surfa med.


					

Machine translations, still not a good idea, part 2

Found this out of context translation on my HTC Desire Android phone when it was in locked mode and fully charged (as in the battery was fully charged with juice, not as in it had been charged a fee, accused of committing a crime or involved in some quantum chromodynamics research…)

 

photo

 

The translation from the English “charged” ended in the Swedish equivalent with the meaning charged – a fee. A very comforting message to be greeted with by ones phone – here i thought it had been asleep and napping but in reality there was an all night shopping spree =|.

How to: share cable based internet connection with your phone and more using WIFI

If you only have a single plain wired internet connection to one pc and you want to use that connection with multiple devices, such as you mobile phone or laptop, there are a few options available.

One of the easier ways is to use connectify.me, a software that will make it happen fast, easy and free on your Windows 7 machine.

A friend of mine needed this and was able to set it up all by himself in just a few minutes and got his HTC desire (Android phone) connected to the internet without having to use mobile data connection. (the only internet connection available was a network cable)